Tudtad-e? – Vietnám főbb vallási felekezetei  

A vietnámi népi vallás, vagy bennszülött vallás, a legrégebbre visszanyúló és a legnagyobb vallási felekezet, ami nem egy kifejezetten vallási rendszer, hanem helyi imádások sorozata, helyi szellemek, totemek, istenek, a családok őseinek tisztelete. Sokan valós emberekből, uralkodókból vagy nemzeti hősökből emelkedtek isteni rangra, akiknek a nekik szentelt templomokon kívül szintén oltárokat emelnek otthon, a boltokban vagy az irodákban. Ez a vallás a több mint ezer éves kínai fennhatóságnak hála magán hordozza a konfucianizmus és a taoizmus jegyeit és értékeit is.

(Kép forrás: https://www.unesco-ichcap.org)

 

A buddhizmus a 2. században érkezett Vietnámba Indián keresztül. A mahájána –”nagy út” – irányzat az egyetemes együttérzést és a tökéletes felébredést hangsúlyozza, amit a hívek szerint a bodhiszattva – megvilágosodott lét vagy személy – ösvényen haladva lehet elérni. A bodhiszattva-ösvény egy hosszú és egyben fáradtságos fizikai-és spirituális utazás, amelyben kifejlesztik a „hat tökéletességet”: adakozás, erkölcsiség, kitartás, türelem, meditáció, bölcsesség. A bodhiszattva alapvető célkitűzése, hogy elérje a teljes és tökéletes buddhaság – megvilágosodás – állapotát, hogy ezáltal enyhíthessen az összes földi lény szenvedésén. Vietnámban a lakosság körülbelül fele lehet buddhista vallású.

(Kép forrás: https://hu.wikipedia.org)

 

A kereszténység a 17.-18. században vert gyökeret a helyiek szívében a portugál jezsuita hittérítő szerzeteseknek köszönhetően. A római katolikus hit befolyása a francia gyarmatosítóknak köszönhetően jelenősen megnőtt. Több templom, székesegyház és köztéri szobor épült, majd a protestantizmus is megjelent 1911-ben.

(Kép forrás: https://aleteia.org)

 

Vietnámban számos etnikai csoport él. A matriarchális társadalmi hagyományokat követő Cham-ok közül kerül ki a legtöbb hindu és iszlám vallású hívő. Az országban található, zarándokok ezreit vonzó, ősi hindu templomok közül három az UNESCO világörökségi listáján is megtalálható. Az iszlám vallás az arab kereskedők útvonalainak köszönhetően honosodott meg az országban.

(Kép forrás: https://traveltriangle.com)

 

A 20. század elején alakult meg a kaodaizmus, egy vietnámi monoteista vallás, amely egyetemes hitként jellemzi magát; alapelve szerint minden vallás ugyanazzal az isteni eredettel rendelkezik, amit ők Cao Đài-nak, a Legfelsőbb lénynek neveznek. Ezért a kaodaizmusban keveredik az ősök és helyi istenek tisztelete, a kereszténység, a buddhizmus, a taoizmus és a konfucianizmus. A különböző világvallások prófétáit a sajátjuknak tekintik, hiszen mindegyikük a legfelsőbb lénytől közölt üzenetet. A hívek száma szépen gyarapodott belföldön és külföldön egyaránt, a mezőgazdasággal foglalkozó rétegtől egészen az uralkodói osztályig jutott: Vietnám utolsó császára, Bảo Đại is ezt a vallást gyakorolta.

(kép forrás: https://hu.wikipedia.org)

 

Miután Ho Si Minh 1954-ben kihirdette a Vietnámi Demokratikus Köztársaságot, az ateista diktatúra minden vallást üldözött, az ősi szentélyek és templomok közül sokat elhanyagoltak vagy leromboltak. A rezsim az 1980-as évek végére vált nyitottabbá a vallások tekintetében; szabad vallásgyakorlatot hirdettek, bár az új vallások létrejöttét ellehetetlenítik, míg a történelmi felekezeteket az ellenőrzésük alatt tartják.

Szekáry Zsuzsanna

Skip to content

Send this to a friend