Sikerrel zárult a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet közös projektje

A Fővárosi Nagycirkuszban február 17-én került sor a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet (KITI) közös projektjének záróprogramjára. Az intézmények szakemberei ismertették a másféléves program főbb eredményeit.

A ZOOM-on bejelentkező és személyesen megjelent intézmények szakembereit dr. Borsós Beáta, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ ügyvezető igazgatója köszöntötte, aki felidézte a két intézmény között létrejött több évre visszanyúló kapcsolatot és annak fontosságát, hogy egy előadóművészeti intézménynek miért legyen saját könyvtára, múzeuma és levéltára. „Kiemelten fontos számunkra, hogy megmutassuk, megismerjük és megismertessük a cirkuszművészet tudományos alapjait is. A magyar cirkuszművészet több mint száz éves hagyományokkal bír, ez idő alatt rengeteg dokumentum és írásos emlék keletkezett. Ezért a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, mint kiemelt kultúrstratégiai intézmény fontos feladatának tartja, hogy ezeket összegyűjtse és bemutassa. Ebből az indíttatásból vetődött fel évekkel ezelőtt Fekete Péterben, a Fővárosi Nagycirkusz akkori igazgatójában, hogy alapítsuk meg a tudományos egységünket, amihez szakembereket és partnereket kerestünk. Ennek köszönhetően jött létre 2019-ben KITI és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ közötti együttműködés.”

Dr. Kiszl Péter, a KITI intézetigazgatója és tanszékvezetője, egyetemi docens a kollégák köszöntése után megosztotta, hogy szakértői segítséget szeretnének nyújtani ahhoz, hogy a Nemzeti Cirkuszművészeti Központban az intézmény múzeumához és levéltárához szervesen csatlakozó, kiváló könyvtár jöjjön létre. Ezt követően ismertette a szakmai együttműködési megállapodás és az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás kapcsán létrejött eredményeket, melyek a http://lis.elte.hu/cirkusz oldalon részletesen is tanulmányozhatók.

Dr. Kiszl Péter, a KITI intézetigazgatója és tanszékvezetője, egyetemi docens foglalta össze a KITI által vállalt és teljesített feladatokat.

Dr. Kiszl Péter, a KITI intézetigazgatója és tanszékvezetője, egyetemi docens foglalta össze a KITI által vállalt és teljesített feladatokat.

A KITI Magyarország legrégebbi és legnagyobb könyvtár- és információtudományi felsőoktatási képző és kutatóhelye, ahol oktatási és tudományos tevékenység zajlik. Az intézmény vállalta a cirkuszművészeti gyűjtemény népszerűsítését, ami több pillérben valósult meg. „Egyrészt közös (kihelyezett) órákat tartottunk, illetve a projektmunka keretében olyan témákat kaptak feldolgozásra a hallgatók, amelyekről dr. Juhász Évával, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főkönyvtárosával együtt úgy gondoltuk, hogy hasznosak lehetnek a könyvtár létrehozásához. Ezen túl intenzív kutatási tevékenységet folytattunk, amelynek eredményeit magyar és nemzetközi konferenciákon és tudományos publikációkban is prezentáltunk” – foglalta össze dr. Kiszl Péter, majd bemutatta az általa szerkesztett leglátványosabb nyomtatott produktumot, az Útmutató könyvtáralapításhoz – Esettanulmány a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Könyvtáráról című módszertani és oktatási célú kötetet, amely elsősorban az informatikus könyvtáros hallgatók számára készült. Az intézmények közötti együttműködés következő fontos pillére a szakmai gyakorlatok lebonyolítása volt, ugyanis a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ leendő könyvtára gyakorlóhelyként is működik. A projekt következő lépéseként hallgatói toborzót is tartottak, mert ha a leendő könyvtár bővülni fog, szükség lesz további munkatársakra. Az együttműködés keretében workshopokat is tartottak, az első alkalomra 2020 novemberében került sor.

A záró workshopon az Útmutató könyvtáralapításhoz – Esettanulmány a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Könyvtáráról című kötet is bemutatásra került.

A záró workshopon az Útmutató könyvtáralapításhoz – Esettanulmány a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Könyvtáráról című kötet is bemutatásra került.

Dr. Fodor János adjunktus ZOOM-on kapcsolódott be a záró workshopba, és beszámolt róla, hogy 2021 tavaszán a hallgatókkal a cirkusz tematikájú kurzusokon különböző cirkuszok internetes reprezentációját, a koronavírus-járvány alatti kommunikációjukat és a közösségi médiában betöltött szerepüket vizsgálták. Az összegyűjtött eredményekből gyűjteményt hoztak létre.

A következő megszólaló dr. Németh Katalin adjunktus volt, aki megosztotta, hogy dr. Juhász Évával tartottak egy közös órát a dokumentumismeret-gyűjteménymenedzsment kurzus keretében, ahol a speciális gyűjtőkörű szakkönyvtárakkal, a gyűjtőkörrel és azokkal a dokumentumtípusokkal is foglalkoztak, amelyek szerepet játszhatnak a cirkusz alakuló könyvtárának felépítésében. Ehhez kapcsolódik a már említett tankönyv, amelyhez dr. Németh Katalin két fejezetet írt, valamint dr. Juhász Évával egyeztetve a végére egy gyűjtőköri szabályzat ajánlást.

„Az én feladatom a KITI-ben már évek óta a szakmai gyakorlatok koordinálása. Ez az együttműködés kiváló lehetőség volt számunkra, hogy egy ilyen szép, új intézményben meg tudjuk mutatni a hallgatóink erejét. Azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült” – foglalta össze a munkáját dr. Senkei-Kis Zoltán adjunktus.

Az intézmények tudományos szakemberei jó hangulatban folytattak eszmecserét egymással.

Az intézmények tudományos szakemberei jó hangulatban folytattak eszmecserét egymással.

Szüts Etele a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Digitálisarchívum-fejlesztési Osztályának vezetője megosztotta, hogy a KITI doktoranduszaként két kutatásban vett részt. Az első a nemzetközi cirkuszművészeti központok felkutatása és bemutatása volt, hogy olyan gyakorlatokat keressenek, amik felhasználhatók a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ esetében is. A másik kutatás témája pedig ezeknek a cirkuszművészeti központoknak a pandémia alatt tanúsított közönségkapcsolati tevékenysége volt.

Dr. Tószegi Zsuzsannának egyrészt nélkülözhetetlen szerepe volt a tankönyv megformálásában, lektorálásában, másrészt pedig folyamatos szakértői segítséget biztosított szerzői jogi és GDPR kérdésekben. Természetesen jelen volt az alakuló könyvtárral kapcsolatos számos szakértői konzultáción is.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ részéről vállalt feladatokat dr. Juhász Éva főkönyvtáros ismertette.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ részéről vállalt feladatokat dr. Juhász Éva főkönyvtáros ismertette.

A támogató képviseletében Szóllás Péternek, a EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya vezetőjének jelenlétében megtartott rendezvényen a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ részéről vállalt feladatokat dr. Juhász Éva főkönyvtáros ismertette. Kitért a gyakornoki programra, a kutatástámogatásra, a kihelyezett órákra, valamint a dokumentumok formáira és tartalmi feltárásukra. Dr. Juhász Éva szemléltette a szakdolgozati témaajánló főbb témaköreit és az alakuló könyvtár céljait, majd prezentációja végén hangsúlyozta a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ alakuló könyvtára, levéltára és múzeuma szakmai együttműködésének fontosságát. Összegzésként a résztvevők kifejezték szándékukat a projekt folytatására, a program zárásaként pedig megtekintették a Tavaszváró Fesztivál+ előadást.

 

Szekáry Zsuzsanna

Fotó: Fuszka Nikol